-Reset+

Capitol 116

1 Iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele.
2 Da, El Şi -a plecat urechea spre mine, de aceea -L voi chema toată viaţa mea.
3 Mă înfăşuraseră legăturile morţii, şi m'apucaseră sudorile mormîntului; eram pradă necazului şi durerii.
4 Dar am chemat Numele Domnului, şi am zis: ,,Doamne, mîntuieşte-mi sufletul.``
5 Domnul este milostiv şi drept, şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare.
6 Domnul păzeşte pe cei fără răutate: eram nenorocit de tot, dar El m'a mîntuit.
7 Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ţi -a făcut bine.
8 Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul dela moarte, ochii din lacrămi, şi picioarele de cădere.
9 Voi umbla înaintea Domnului, pe pămîntul celor vii.
10 Aveam dreptate cînd ziceam: ,,Sînt foarte nenorocit!``
11 În neliniştea mea, ziceam: ,,Orice om este înşelător.``
12 Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?
13 Voi înălţa paharul izbăvirilor, şi voi chema Numele Domnului;
14 îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului, în faţa întregului Său popor.
15 Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.
16 Ascultă-mă, Doamne, căci sînt robul Tău: robul Tău, fiul roabei Tale, şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.
17 Îţi voi aduce o jertfă de mulţămire, şi voi chema Numele Domnului;
18 îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului în faţa întregului Său popor,
19 în curţile Casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime! Lăudaţi pe Domnul!