-Reset+

Capitol 121

1 (O cîntare a treptelor.) Îmi ridic ochii spre munţi... De unde-mi va veni ajutorul?
2 Ajutorul îmi vine dela Domnul, care a făcut cerurile şi pămîntul.
3 Da, El nu va îngădui să ţi se clatine piciorul; Cel ce te păzeşte, nu va dormita.
4 Iată că nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel.
5 Domnul este Păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mîna ta cea dreaptă.
6 De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea.
7 Domnul te va păzi de orice rău, îţi va păzi sufletul.
8 Domnul te va păzi la plecare şi la venire, de acum şi pînă în veac.