-Reset+

Capitol 128

1 (O cîntare a treptelor.) Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui!
2 Căci atunci te bucuri de lucrul mînilor tale, eşti fericit, şi-ţi merge bine.
3 evastă-ta este ca o viţă roditoare înlăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.
4 Aşa este binecuvîntat omul care se teme de Domnul.
5 Să te binecuvînteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale,
6 şi să vezi pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel!