-Reset+

Capitol 3

1 (Un psalm al lui David, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom.) Doamne, ce mulţi sînt vrăjmaşii mei! Ce mulţime se scoală împotriva mea!
2 Cît de mulţi zic despre mine: ,,Nu mai este scăpare pentru el la Dumnezeu!`` -
3 Dar, Tu, Domane, Tu eşti scutul meu, Tu eşti slava mea, şi Tu îmi înalţi capul!
4 Eu strig cu glasul meu către Domnul, şi El îmi răspunde din muntele Lui cel sfînt.
5 Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăş, căci Domnul este sprijinul meu.
6 u mă tem de zecile de mii de popoare, cari mă împresoară de toate părţile.
7 Scoală-Te, Doamne! Scapă-mă, Dumnezeule! Căci Tu baţi peste obraz pe toţi vrăjmaşii mei, şi zdrobeşti dinţii celor răi.
8 La Domnul este scăparea: binecuvîntarea Ta să fie peste poporul Tău.