-Reset+

Capitol 54

1 (Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat cu instrumente cu coarde. O cîntare a lui David. Făcută cînd au venit Zifiţii să spună lui Saul: ,,Ştiţi că David şade ascuns printre noi?``) Scapă-mă, Dumnezeule, prin Numele Tău, şi fă-mi dreptate, prin puterea Ta?
2 Ascultă-mi rugăciunea, Dumnezeule, ia aminte la cuvintele gurii mele.
3 Căci nişte străini s'au sculat împotriva mea, nişte oameni asupritori vor să-mi ia viaţa; ei nu se gîndesc la Dumnezeu. -
4 Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu!
5 Răul se va întoarce asupra protivnicilor mei; nimiceşte -i în credincioşia Ta!
6 Atunci Îţi voi aduce jertfe de bună voie, voi lăuda Numele Tău, Doamne, căci este binevoitor;
7 căci El mă izbăveşte din toate necazurile, şi cu ochii mei îmi văd împlinită dorinţa privitoare la vrăjmaşii mei.