Skip to main content

Dacă nu aș fi decât țărână,


1. Dacă nu aș fi decât țărână,
Decât bulgăr răscolit de vânt
/: Niciodată, Doamne, pentru mine
N-ai fi coborât pe-acest pământ. :/

R: /: Dar Tu m-ai iubit
Și mi-ai dăruit
Chipul Tău: de aceea ai venit! :/

2. Dacă nu aș fi decât un abur,
Dacă nu-aș fi fost decât un vis,
/: Niciodată, Doamne, pentru mine
N-ai fi coborât din Paradis. :/

3. Dacă nu-aș fi decât un înger,
Dacă nu-aș fi decât o stea,
/: Niciodată, Doamne, pentru mine
N-ai fi plâns atât, de jalea mea :/

4. Ah, ce taină mare-ai pus în mine,
O, Isuse, Fiu de Dumnezeu!
/: Ai luat un chip de suferință
Și-ai venit să mori, de dragul meu! :/


1. If I were only dust,

Than the dust ball upset by the wind

/: Never, God, for me

You would not have descended to this earth. : /

A: /: But you loved me

And you gave it to me

Your face: that's why you came! : /

2. If I were just steam,

If I were just a dream,

/: Never, God, for me

You wouldn't have come down from Paradise. : /

3. If I were only an angel,

If I were just a star,

/: Never, God, for me

You wouldn't have cried so much for my grief: /

4. Ah, what a great mystery thou hast put in me,

Oh, Jesus, Son of God!

/: You took a face of suffering

You came to die for my sake! : /

Read more: Dacă nu aș fi decât țărână,

  • Hits: 240

Ce bucurie

Ce bucurie să mă ştiu copilul tău
Şi să fiu călăuzit de mâna Ta
Glorie Ţie, ai spălat păcatul meu
Prin Isus crucificat la Golgota

Refren
Tot ce este-n mine te glorifică
Şi cu tot ce am te preamăresc
Viaţa mea ţi-o dau în mâna Ta de Tată
Şi-am să-ţi cânt mereu cât te iubesc.

Cu ce blândeţe, mă înveţi să te urmez
Zi de zi mă oglindesc în ochii Tăi
Ce şoapte calde, când îmi spui că mă iubeşti
Şi mă-ntreb cum aş putea să-ţi mulţumesc.What a joy to know, I am  your child

And be guided by Your hand

Glory to You, you have washed away my sin

Through Jesus crucified at Golgotha

 

chorus 

Everything in me glorifies you

And with all that I praise you

I give my life into Your Father's hand

And I will always sing to you as much as I love you.

 

How gently you teach me to follow you

Every day I mirror myself in Your eyes

What warm whispers when you tell me you love me

And I wonder how I could thank you.

Read more: Ce bucurie

  • Hits: 343

Numai Domnul

Numai Domnul știe gândurile tale
Numai Domnul, Numai Domnul
Numai El îți șterge lacrimile tale,
Numai Domnul, numai Domnul
 
R: Numai El te înțelege, Poate lanțuri să dezlege
Și transformă în biruință, clipe lungi de suferință
Doar El te-a purtat pe brațe, cel viclean să nu te înhațe
El te-a smuls din întuneric,
Domnul cel Atotputernic
 
2. Numai Domnul ascultă rugăciunea în taină,
Numai Domnul, Numai Domnul
Numai Domnul îti albește a ta haină
Numai Domnul, numai Domnul.
 
3. Numai Domnul face prin pustiu o cale
Numai Domnul numai Domnul
Numai El e steagul biruinței tale
Numai Domnul, Numai Domnul.
 
 
Only the Lord knows your thoughts
Only the Lord, Only the Lord
Only He wipes away your tears,
Only the Lord, only the Lord

A: Only He understands you, Maybe chains to untie
And it turns into victory, long moments of suffering
Only He carried you in his arms, the cunning one not to grab you
He has torn you out of darkness, the Lord Almighty

2. Only the Lord hears the prayer in secret,
Only the Lord, Only the Lord
Only the Lord whitens your garment
Only the Lord, only the Lord.

3. Only the Lord makes a way through the wilderness
Only the Lord, only the Lord
Only He is the flag of your victory
Only the Lord, Only the Lord.


Read more: Numai Domnul

  • Hits: 284