Skip to main content

1. Dacă nu aș fi decât țărână,
Decât bulgăr răscolit de vânt
/: Niciodată, Doamne, pentru mine
N-ai fi coborât pe-acest pământ. :/

R: /: Dar Tu m-ai iubit
Și mi-ai dăruit
Chipul Tău: de aceea ai venit! :/

2. Dacă nu aș fi decât un abur,
Dacă nu-aș fi fost decât un vis,
/: Niciodată, Doamne, pentru mine
N-ai fi coborât din Paradis. :/

3. Dacă nu-aș fi decât un înger,
Dacă nu-aș fi decât o stea,
/: Niciodată, Doamne, pentru mine
N-ai fi plâns atât, de jalea mea :/

4. Ah, ce taină mare-ai pus în mine,
O, Isuse, Fiu de Dumnezeu!
/: Ai luat un chip de suferință
Și-ai venit să mori, de dragul meu! :/


1. If I were only dust,

Than the dust ball upset by the wind

/: Never, God, for me

You would not have descended to this earth. : /

A: /: But you loved me

And you gave it to me

Your face: that's why you came! : /

2. If I were just steam,

If I were just a dream,

/: Never, God, for me

You wouldn't have come down from Paradise. : /

3. If I were only an angel,

If I were just a star,

/: Never, God, for me

You wouldn't have cried so much for my grief: /

4. Ah, what a great mystery thou hast put in me,

Oh, Jesus, Son of God!

/: You took a face of suffering

You came to die for my sake! : /