-Reset+

Capitol 113

1 Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului!
2 Fie Numele Domnului binecuvîntat, deacum şi pînă în veac!
3 Dela răsăritul soarelui pînă la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4 Domnul este înălţat mai pe sus de toate neamurile, slava Lui este mai pesus de ceruri.
5 Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuieşte atît de sus?
6 El îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pămînt.
7 El ridică pe sărac din ţărînă, înalţă pe cel lipsit din gunoi.
8 ca să -i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9 El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!